Mijn werkwijze

Ik neem een intakegesprek (anamnese) af voorafgaand aan de eerste behandeling. Hierin komen algemene zaken aan de orde als naam, adres e.d., de klachtomschrijving, gezondheid, evt. behandeling door arts/therapeut en sportspecifieke informatie en uw eigen wensen.

Het blijft uw verantwoordelijkheid dat u alle relevante informatie vooraf verteld. Ik zal mogelijk specifieke vragen stellen in uw eigen belang.

Bij twijfel over een bestaande aandoening kan ik besluiten de behandeling niet te starten en u door te verwijzen naar een arts, fysiotherapeut, e.d.

Ik zal daarna eventueel een inspectie of een functieonderzoek uitvoeren en in overleg met u zal ik een behandelingsplan opstellen.

2016 © Copyright - Massagepraktijk